Přístavba nové konstrukce výtahové šachty k vnější fasádě domu bývá často jedinou možností zřízení výtahu ke stávající budově. Obvykle to bývá za cenu zastávek v mezitrech schodiště nebo ubourání balkonů, na druhou stranu nebývá tolik komplikací s půdorysným rozměrem celé přístavby.

Je však potřeba vzít v úvahu několik důležitých aspektů, kromě požadavků samotného stavebníka, a to jsou památkáři, požárně bezpečnostní řešení stavby a požadavky na stavební přípravu. V každém případě je potřeba začít projektem pro stavební povolení, který určí rozsah stavebních prací a požadavky na provedení jak samotného výtahu, tak jeho šachty. Možností opláštění ocelové konstrukce výtahové šachty je několik.

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA


Zajistíme pro vás zpracování stavebního projektu, vyřízení stavebního povolení a případně související stavební práce. Můžeme nabídnout dodávku šachty kompletně, tzv. "na klíč".

Kontaktovat